Condicións de Acceso a Menores

Para poder permitir o acceso ao recinto do festival aos menores de idade (de 16 e 17 anos) é necesario cumprimentar o seguinte formulario polos proxenitores/titor do menor, e presentalo en taquilla o día do evento para recibir a pulseira identificativa correspondente.

Por favor, pincha no seguinte enlace para descargar o formulario.

Descargar Autorización

Para poder permitir o acceso ao recinto do festival aos menores de 16 anos de idade  é necesario cumprimentar o seguinte formulario polos proxenitores/titor do menor, e presentalo en taquilla o día do evento para recibir a pulseira identificativa correspondente.

Por favor, pincha no seguinte enlace para descargar o formulario.

Descargar Autorización
AdminAcceso a Menores

Patrocinador principal

Patrocinadores

Medios Oficias

Subvenciona Principais

Colaboradores